Veterankommiten

Syfte

 

En verksamhet som ger föreningens veteraner möjlighet att spela tävlingsgolf under trivsamma former.

Sträva mot att skapa en atmosfär både på och utanför banan som ger ökad trivsel och gemenskap.

Genom formell och informell utbildning i regelkunskap och ”golfvett” öka rättvisan, minska irritationen på banan och därmed förbättra trivseln.

Veterankommittén

Ernst-Åke Nylander       0704 95 44 35    ernst.nylander@telia.com

Benny Larsson              0700 91 76 14    Benny.larsson@tele2.se

Lars Lundberg               0760 23 50 85    lars-lundberg@hotmail.com