Världshandicapsystem

Världshandicapsystemet är ett gemensamt system som gäller över hela världen.

Handicapsystemet är baserat på ett snitt av de 8 bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Det kommer att ge dig en mer rättvisande handicap som speglar din aktuella spelstandard.

För att handicapsystemet ska bli bra och kunna spegla din nuvarande spelstandard behöver systemet aktuell data att jobba med.

Ta därför som vana att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf, både bra och dåliga.

Grunderna i världshandicapsystemet

Ett snittsystem. Din exakta handicap är genomsnittet av de 8 bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap på Min Golf. 

Max exakt handicap är 54,0. Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare. Ingen handicap är ”finare” än någon annan.

Det finns inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap.


Två sätt att registrera score i Min Golf. Genom att registrera hål för hål skapar vi bästa möjliga underlag för att indexeringen av våra hål kan göras efter den svårighetsgrad som de som spelar banan upplever. I regelverket står bland annat; “…..med varje hål rankat efter sin svårighetsgrad relativt par”.
Det är bara genom att registrera hål för hål som spelaren kan lämna underlag till den rapport som visar svårighetsgrad på varje hål.


Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t.ex. slaggolf).

Precis som tidigare ser och sköter du din handicap i Min Golf. Där kommer du att se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

 

En vanlig fråga

”Varför höjdes jag efter en bra rond?”

Anledningen är att världshandicapen är ett snittsystem som tittar på dina 20 senaste ronder. Det handlar därför inte bara om den nya ronden du just registrerat utan också ronden som ”föll bort” och blev din 21:a rond.

Om den som föll bort var ännu bättre än den som tillkom blir snittet av de 8 bästa högre, trots att du registrerat ett handicapresultat som var lägre än din exakta handicap. Därför kan du få en högre exakt handicap trots att du registrerat en bra rond.


Mer information

Klubbens handicapkommitté

Har du frågor eller funderingar gällande din handicap, kontakta vår sammankallande i handicapkommitté:
Mats Bengtsson   bengtssonmats87@gmail.com   073-310 95 60

Information från Svenska Golfförbundet

Mer information samt svar på fler av de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska Golfförbundet: golf.se/varldshandicapsystemet.

Där finns också en digital utbildning i handicapsystemet

Senast ändrad 2021-01-29