Tävlingskommittén

Medlemmar

Bebben BerntsonOrdförande

Bitten BengtssonGIT-/Ekonomi, soc.medier

Bertil GyllanderBanmarkeringar, Lokala regler

Ann Björkander, stödjer övriga

Björn Österlundstödjer övriga

Håkan Holmberg, Tävlingsplan

Uppgifter:

  •  Huvuduppgiften är at planera och leda golfklubbens tävlingsverksamhet med undantagen klubbens egna junior-, veteran-, seriespels – och företagstävlingar, de sistnämnda kan dock erhålla stöd om detta är inkluderat i ”banhyran”.
  • Utveckla och anpassa klubbens tävlingsverksamhet så att den är attraktiv för så många medlemmar som möjligt.
  • Arbeta för att antalet utbildade tävlingsledare ökar, med detta menas att man kan hantera golfens IT-system, GIT-tävling fullt ut.

En av tävlingskommitténs huvuduppgifter är att arbeta för ett tävlingsutbud som uppskattas av alla, lockar fler till att delta i tävlandet samt att tävlingarna genomförs enligt de regler som finns. För att detta ska tillgodoses behöver vi veta vad ni tycker och önskar, vi behöver både saklig ros och ris samt era förslag på förändringar eller förbättringar.

Ordets makt är stor men fungerar inte alltid så bra! Skriv ner det ni vill framföra enligt nedan annars är risken tyvärr väldigt stor att ärendet/synpunkten ”glöms bort”.

  •  Synpunkter/önskemål framförs via SMS till berörd tävlingsledare eller via mail till: tavling@nynashamnsgk.se

Tävlingsledare:

  • Tävlingsledare representerar golfklubben i sin roll och ska därför självklart uppträda på ett sätt som inte skadar vårt varumärke.
  • Ska finnas på plats i god tid (min 1h) och ska ha en god kommunikation med aktuell sponsor
  • Tävlingsledare bär tilldelad tävlingsledar-piké och vid behov finns kortärmad vindjacka att låna
  • Tävlingsledare är också domare om inte specifik domare är utsett för tävlingen
  • Tävlingsresultat bör om möjligt även publiceras på sociala medier med text och bild (text, resultat och någon bild skickas initialt till Bitten som tillser att det laddas upp)

23 november 2022