Tävlingskommittén

Medlemmar

Bebben Berntson, Ordförande

 • Tommy Lekenmyr, Regelansvarig 
 • (inkl Lokala-/Tilfälliga Lokala Regler)

Bitten Bengtsson, GIT-/Ekonomi ansvarig

Ann Björkander, stödjer interna styrdokument

Björn Österlund, stödjer regelansvarig

Bertil Gyllanderstödjer regelansvarig

Ernst-Åke Nylander, adjungerad

Uppgifter:

 • Huvuduppgiften är att planera och leda golfklubbens tävlingsverksamhet med undantagen klubbens egna junior-, veteran-, seriespels- och företags tävlingar, de sistnämnda kan dock erhålla stöd om detta är inkluderat i ”banhyran”.
 • Utveckla och anpassa klubbens tävlingsverksamhet så att den är attraktiv för så många medlemmar som möjligt.
 • Arbeta för att antalet utbildade tävlingsledare ökar, med detta menas att man kan hantera golfens IT-system, GIT Tävling, fullt ut.
 • Samtliga i kommittén är lyhörda för golfspelarnas synpunkter och önskemål, medlemmar som gästtävlande, dock är det ohållbart att enbart framföra sina synpunkter verbalt, skriftliga synpunkter kommer med högre sannolikhet att bearbetas.
 
 • Tävlingsledare representerar golfklubben i sin roll och ska därför självklart uppträda på ett sätt som inte skadar vårt varumärke
 • Ska finnas på plats i god tid (min 1h) och ska ha en god kommunikation med aktuell sponsor
 • Tävlingsledare bär tilldelad tävlingsledar-piké och vid behov finns kortärmad vindjacka att låna
 • Tävlingsledare är också domare om inte specifik domare är utsedd för tävlingen
 • Tävlingsresultat ska publiceras på sociala medier med text och även bild (text, resultat och någon bild skickas initialt till Bitten som tillser att det laddas upp)
 

En av tävlingskommiténs huvuduppgifter är att arbeta för ett tävlingsutbud som uppskattas av alla samt lockar fler till att delta i tävlandet samt att tävlingarna genomförs på enligt de regler som finns.

För att detta ska ske behöver vi veta vad ni tycker och önskar, vi behöver både saklig ros och ris samt era förslag på förändringar eller förbättringar.

Ordets makt är stor men inte i detta fallet ! Skriv ner det vi vill framföra enligt nedan annars är risken väldigt stor att ”glöms bort”.

 • Synpunkter/önskemål framförs via SMS till berörd tävlingsledare eller

         via mail till:  info@nynashamnsgk.se med ärendemening -Tävlingskommittén