Mer om handicap

Här finns information om handicap som inte passar på våra andra sidor.

Handicapkommittén har under 2021 informerat om ”Rättvisande handicap” i Puttar & Slag och här finns texterna samlade:

Rättvisande handicap (Puttar & Slag nr. 12 2021):
Det finns säkert medlemmar som inte har som största mål att ha en så rättvisande handicap som möjligt.
Kanske spelar man utan att se antalet slag som en värdemätare.
Kanske spelar man bara scratch (utan handicap), matchspel, scramble eller andra spelformer som ej är giltiga för registrering.
Kanske tävlar man bara mot sig själv.
Kanske är önskan att vinna eller placera sig i täten på tävlingar viktigare.

Men vi kan säkert vara överens om, att för att kunna tävla enl. handicapsystemet krävs att alla tävlande har en så ”rättvisande handicap” som möjligt. Om inte alla tävlar på lika villkor är det inte särskilt roligt att tävla.

En ”rättvisande handicap” innebär att du är ärlig mot dig själv, dina medspelare och ”motståndare”! Detta gör spelet mycket roligare för samtliga både när du spelar sällskapsronder eller om du deltar i singel- eller partävlingar. Hela systemet bygger på ärlighet och tanken är att varje spelare själv registrerar sin handicap, vilket sker genom att registrera spelade ronder. Alla medlemmar representerar Nynäshamns GK när vi spelar på vår eller andras banor.

Rättvisande handicap (Puttar & Slag nr. 16 2021):
I regelverket framgår att klubben ska granska enskilda spelare om det finns särskilda skäl. Dessa skäl kan, som SGF skriver, vara:
– Spelaren placerar sig ofta bra i tävlingar. Parallellt med detta handicapregistrerar spelaren många sällskapsronder med oftast dåliga handicapresultat

– Spelaren dominerar i lag- och partävlingar, men spelar aldrig individuella tävlingar eller registrerar handicapronder

– Spelaren bokar många ronder, men handicapregistrerar nästan aldrig dessa ronder eller registrerar bara när det är ett dåligt alternativt bra handicapresultat

Denna individuella översyn av enskilda medlemmar görs löpande under året när handicapkommittén får in signaler att någon medlem kanske inte har en helt rättvisande handicap. Dessa signaler kan komma från tävlingskommittén, vår PRO och andra medlemmar, men det kan också komma från andra klubbar. Innan vi eventuellt justerar någon medlems handicap kommer vi alltid att ha en dialog med vederbörande. 

Vi vill än en gång påpeka vikten av att registrera många resultat för att få en så rättvisande handicap som möjligt.

Vad säger regelverket om ”Rättvisande handicap”? (Puttar & Slag nr. 18 2021):
Vi har tidigare skrivit om Rättvisande handicap och nu ska vi titta lite mer på regelverket: 

1.3 Spelare, handicapkommittés och auktoriserat förbunds skyldigheter
spelare, handicapkommittéer och auktoriserade förbund spelar alla en viktig roll när det gäller att säkerställa att handicapreglerna verkställs och administreras på ett riktigt sätt. 

En spelare förväntas agera med integritet genom att följa handicapreglerna samt avstå från att använda, eller kringgå, handicapreglerna i syfte att vinna en orättvis fördel:
– Försöka att få så bra score som möjligt på varje hål

– Registrera giltiga handicapscorer för handicapändamål så snart som möjligt efter att ronden är färdigspelad, dock helst före midnatt lokal tid. 
– Registrera giltiga handicapscorer för att tillhandahålla rimligt underlag för sin uppvisade spelstandard
– Spela i enlighet med Regler för golfspel
– Intyga giltiga handicapscorer av andra spelare i gruppen
– Handicapsystemet bygger på att dina resultat bildar grunden för din handicap och sker normalt löpande genom registrering av spelarens resultat i GIT.

Det är inte tillåtet att skaffa sig fördelar genom att välja handicapronder eller att låta bli att justera sin handicap. Hela systemet bygger på ärlighet och varje spelare själv reglerar sin handicap.

Att regelbundet registrera spelade ronder och därmed löpande justera din handicap ger dig det mest rättvisande handicapet.

Din hemmaklubb äger dock din handicap och kan vid behov ta beslut om en handicapjustering tillsammans med dig.

Det är ju roligare för alla att spela på ett ”rättvisande handicap” både för dig som spelare och för dina medspelare.

 

Rättvisande handicap & tävlingsresultat (Puttar & Slag nr. 18 2021):
När alla tävlingar är spelade ska Tävlingskommittén resp. Veteranerna gå igenom alla resultatlistor och se om det finns några medlemmar som sticker ut i form av många bra placeringar eller MYCKET bra resultat på enskild tävling.

Skulle det finnas några medlemmar att granska, är det en uppgift för Handicapkommittén. När detta arbete gjorts, är det sällan många namn som sticker ut. Men visst finns det några som har mycket bra resultat och kanske också ganska ofta hamnar högt upp på resultatlistan.

Men när man tittar närmare på dessa medlemmar och hur de spelat i övrigt och registrerat sitt spel så har vi inte något som ser konstigt ut.

Det enda man skulle önska är att några som placerar sig särskilt bra i partävlingar också deltog i singeltävlingar (t.ex. KM), detta för att Handicapkommittén men också övriga tävlande skulle få ett bättre underlag för att göra sina bedömningar. 

Vi är ju alla betjänta av ett så rättvisande handicap som möjligt och det blir då roligare för alla att delta i våra handicaptävlingar.

 

Senast ändrad 2022-05-16