Medlemskommittén

Victoria Wennerberg – sammankallande
Dan Kohlberg
Jennie Von Bargen
Monica Holmberg

Visionen är att skapa en inbjudande atmosfär och en levande klubb!

Varmt välkommen att kontakta oss: 

medlem@nynashamnsgk.se