Lokala regler

På Nynäshamns GK gäller lokala regler i nedanstående länkar.

Under vissa perioder kan det förekomma att tillfälliga lokala regler gäller vid spel på banan, och dessa anslås då separat under de perioder de är i kraft.

 Tillfälliga lokala regler maa de åtgärder som föreslagits av SGF/SGDF som syftar till att minimera smittspridning upphör att gälla fr o m 2021-06-01 ! 

Tillfälliga lokala regler Dal 3  och Dal 4

Lokala Regler Nynäshamns GK 210425