Information från Tävlingskommitén

Årets tävlingsprogram går nu att finna i Min Golf, på hemsidan och kommer också att anslås på tavla utanför Shopen, i shopen och Bistro28 

I en strävan att erhålla ”rättvisa” tävlingar har vi inför 2021 antagit följande regel: För att få ta del av prisbordet ska man ha registrerat minst 4st hcp-grundande ronder senaste 12 månaders perioden i GIT. Regeln har stöd hos SGF/SGDF.

SGF avråder just nu starkt från tävlingar men hanterar detta på ”vecko basis”! SGDF vill att klubbarna planerar för en vanlig tävlingssäsong men är beredda på ”lappkast”! Vi har planerat för en vanlig säsong men vi vill ”varna” för att det sannolikt kommer att ske COVID-19 relaterade rekommendationer/förbud som vi måste ta hänsyn till!

Vi vill starkt rekommendera att anmälningar till tävlingar sker i god tid, ser vi att antalet anmälningar är lågt 7 dagar innan tävlingsstart, kan vi för att möjliggöra starttider för övriga medlemmar och gäster besluta att tävlingen ställs in eller eventuellt förändra tävlingens upplägg.