Hole in One på Nynäshamns GK

När du haft den stora lyckan att göra en Hole-in-one på vår bana – lämna ditt scorekort (eller kopia av det) till receptionen. Var noga med att scorekortet är tydligt avseende ditt och markörens namn.

Registrera din Hole-in-one eller Albatross på länken: http://www.hioklubben.se/

Hole-in-one klubben är öppen för alla spelare, som när de var medlemmar i en golfklubb tillhörande Svenska Golfförbundet, lyckats göra en Hole-in-one eller Albatross. Prestationen kan vara utförd var som helst i världen men måste vara godkänd enligt Svenska Golfförbundets aktuella Spel- och Tävlinghshandboks definition på Hole-in-one. Spelare som tillhör utländsk golfklubb kan få ett associerat medlemskap om prestationen är utförd på en bana tillhörande Svenska Golfförbundet.  Med Hole-in-one (HIO) menas att ha score 1 enligt Regler för Golfspel 2019-2021 på ett hål under påbörjad rond på en bana med giltig banvärdering.