Allmänt

Det enklaste är att du kontaktar Klubbens PRO och går någon av de kurser som anordnas. Här får du lära dig golfens grunder, både praktiskt och teoretiskt. När du är klar med utbildningen får du ett Golfhandicap och du börjar på 54. För att sedan få ett Golf-ID behöver du bli medlem i en golfklubb och här kan du med fördel vända dig till Reception eller vår Klubbchef.

Om man ”för länge sedan gått en utbildning” eller om man utbildat sig utomlands och inte längre har en handicap i ”systemet” (GIT) kan man också anmäla detta till vår PRO, Receptionen eller vår Klubbchef. De kommer då tillsammans med Handicapkommittén att besluta om en handicap, som sedan registreras i systemet (GIT).

Allmänt om handicap.

Handicapsystemet bygger på att dina resultat bildar grunden för din handicap.

Handicapsystemet inom golfen gör det möjligt för oss som spelare att kunna utjämna skickligheten med hjälp av tilldelade extraslag.

Fördelen med golfen är att vi inte påverkas av andras förmåga då vi har en egen boll att spela på.

Det är inte tillåtet att skaffa sig fördelar genom att låta bli att justera sin spelstyrka för att på så sätt fuska sig till en högre handicap. Det är att göra sig till ”handicapmyglare” och det vill väl ingen vara?

Hela systemet bygger på ärlighet och tanken är att varje spelare själv reglerar sin handicap. Vilket sker genom att registrera spelade ronder. Klubben äger dock din handicap och kan vid behov hjälpa till att justera den tillsammans med dig.

Förändring av handicap sker genom att spelarens resultat eller beslut om handicapjustering registreras i GIT.

Registring i GIT kan ske av några olika anledningar:

Genom tävlingsverksamhet Varje singeltävling som spelas efter slagspelsregler hanteras av tävlingsledningen och ligger till grund för din handicapstatus. (Mer information finns under Handicapjustering vid tävling) Genom att registrera sällskapsronder Sällskapsrond registreras av den enskilde på Min Golf eller i någon App (Mer information finns under Handicapjustering efter sällskapsrond). Årlig handicaprevision Handicapkommittén gör årligen en manuell genomgång av medlemmarnas handicap med hjälp av rapporter som finns i GIT Online och detta kan föranleda handicapjustering för enskilda medlemmar. (Mer information finns under Årlig handicaprevision). Under säsongen av handicapkommittén Om du gjort ett längre uppehåll – flera år – i ditt golfspel eller om du på grund av skada, sjukdom eller liknade fått sämre spelkapacitet än din handicap visar kan du hos handicapkommittén begära revision av din handicap. (Mer information finns under Justering efter hemställan hos Handicapkommittén).

Att spelstyrkan varierar är en naturlig del i spelet och så gör det även för de professionella spelarna. Man får heller inte glömma att banan har betydelse och vilket mod man befinner sig i när ronden spelas.

Handicapkommitténs uppgift är att på olika sätt följa utvecklingen av handicapet på klubben generellt och även på individnivå. En relativ vanlig uppgift är att titta på enskilda medlemmars spelstandard när de, av olika anledningar, begär en revision av sin handicap. Här handlar det ofta om att höja spelarens handicap. Men även där några presterat osedvanligt goda resultat i t.ex. partävlingar (där poängen varit 45 eller bättre eller nettoresultatet varit 65 eller lägre) och resultatet sticker ut påfallande, kan det bli aktuellt med en handicaprevision. Det förekommer också att andra klubbar vill ha info efter att någon från oss presterat osedvanligt bra resultat.

Till sist vill vi påtala vikten av att registrera sina resultat på Min Golf.

Ju fler ronder som registrerats desto mer rättvisande handicap uppnås