Golfkul 2021

UPPEHÅLL UNDER V.27-V.30

Start igen 8/8

Varje söndag kl 13.00 – 14.00 start 9 Maj

Ålder 6-10 år 

Gratis för alla barn

Swing

Puttning

Chippnig

Bunker

Roliga lekar

Gemenskap