Banrådet

Banrådet, bestående av Royne Bergelin, Marie Ebbestad, Rolf Gunnarsson, Ulf Larsson,  Lars Svedman, Karin Vikberg  Ekström. Sammankallande är Karin Vikberg Ekström och Lars Svedman. Banrådet fungerar som en rådgivande länk mellan Nynäshamns Golf AB´s styrelse och Banchef Stefan Svennberg.

Vi jobbar med idéer om förbättringar av banan för både medlemmar och greenfegäster. Som alla säkert förstår finns lika många åsikter om vad som bör förbättras som det finns spelare.

En del saker kan genomföras på kort sikt, vissa förändringar på lång sikt och en del idéer är inte lämpliga att genomföra hur bra dom än kan låta.

Idéer och tankar mejlas till: banrad@nynashamnsgk.se

Banrådet har  5-6 möten om året och har då möjlighet att gå igenom alla synpunkter.

Glöm inte att det är bättre att det finns krafter som är engagerade och vill göra något (även om inte alla kan gilla allt som görs) än att ingen bryr sig alls.

Hälsningar Banrådet