Aktieöverlåtelse

Om du önskar sälja eller överlåta ett spelbevis kopplat till aktie måste både säljare och köpare fylla i en aktieöverlåtelsehandling som sedan skickas till klubben. Det ekonomiska sköter säljare och köpare på egen hand.

Om du saknar ditt spelbevis kan du få det från klubbens kansli. Klubben för sedan över spelbeviset kopplat till aktien till köparen i Golfens IT-system.

Överlåtelsehandlingen laddar du ner på länken här under eller hämtar i klubbens reception.