Aktieöverlåtelse

Om du önskar sälja eller överlåta en spelrätt måste både säljare och köpare fylla i en aktieöverlåtelsehandling som sedan skickas till klubben. Det ekonomiska sköter säljare och köpare på egen hand.

Om du saknar ditt spelrättsbevis kan du få det från klubbens kansli. Klubben för sedan över spelrätten till köparen i Golfens IT-system.

Överlåtelsehandlingen laddar du ner på länken här under eller hämtar i klubbens reception.