Spelsätt, speltyper och spelformer


Spelsätt, speltyper och spelformer

 

Spelsätt

Singel
I singel bildar en spelare sida

Parspel
I parspel bildar två spelare sida och spelar på en gemensam boll eller på varsin boll.
Regler för Golfspel hanterar två olika former av parspel: foursome och fyrboll.

Lagspel 
I lagspel kan fler än två spelare bilda sida, spela minst två bollar och uppnå ett gemensamt resultat.
Lagspel kan vara t.ex. scramble och ”ProAm”. Spelarna i samma lag är partners.

Speltyper 

Matchspel Du spelar om varje hål, där du kan vinna, förlora eller dela hålet med dinmotståndare.
Den spelare som vinner har fler hål upp än vad som är kvar att spela.

Slagspel Slagspel är en speltyp där spelarens eller lagets totala antal slag under golfrunda räknas
antingen som slag eller poäng. Till skillnad från matchspel så tävlar man inte direkt mot den
andra spelaren/laget utan mot samtliga tävlingsdeltagare. Slagspel förekommer bland annat
som slagtävling, slaggolf och poängbogey.

Slagtävling Det gäller att på varje hål ha så få slag som möjligt. Bollen måste hålas ut.
Kan spelas brutto eller netton.

Slaggolf Max antal slag på varje hål är par + 5 slag

Poängbogey . Det går att spela med eller utan handicap. När man spelar med handicap får man
först dra av slag motsvarande sitt spelhandicap på hålet, tabellen gäller då nettoresultatet på hålet.

0 Två över par eller sämre

1 Ett över par (bogey)

2 Par

3 Ett under par (birdie)

4 Två under par (eagle)

5 Tre under par (albatross)

6 Hole-in one

Spelformer

Foursome Lagspel två och två. Varje lag spelar på samma boll och slår vartannat slag.
Spelaren som slår ut på hål nr 1 slår alltid ut på udda hål och partnern på jämna hål.
Det kan variera om man spelar slagspel eller poäng bogey.

Foursome Amerikansk Tryall Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från tee och slår
Sedan ett slag på partnerns boll innan man väljer vilken boll man ska vidare spela på.
Spelet fortsätter sedan som Foursome

Fyrboll Bästboll, Slagspel Lagspel två och två. Båda spelarna i laget spelar sin egen boll
hela hålet och räknar sedan den bästa netto scoren

Fyrboll Bästboll, Match   Lagspel två och två. Varje lag väljer bästa resultatet per hål.
I övrigt som Matchspel. Det lag vinner som har fler hål upp än vad som är kvar att spela.

Fyrboll Bästboll/ Sämstboll Match Lagspel två och två. Lagens bästa och sämsta resultat  
jämförs med varandra. Man spelar om två poäng per hål. EX Lagens två bästa nettoresultat är 4 och 5.
I detta fall vinner laget som har netto 4 bästbollen. De två sämsta resultaten är i detta fall båda netto 6
och sämstbollen delas. Detta gör att laget som vann bästbollen ligger ett upp.

Greensome Spel två och två. En alternativform av Foursome. Båda spelarna slår ut från
varje tee och väljer sedan vilken boll de vill fortsätta att med. Den som inte slog den valda
bollen fortsätter att spela och därefter slår man vart annat slag.

Greensome Scotish Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från tee och slår även sitt
andra slag innan man väljer vilken boll man ska spela vidare på Spelet fortsätter sedan som Greesome.

Greensome Chapman Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från tee, sedan slår man
en gång på varandras bollar. Därefter väljer man boll för att sedan alternera tills man hålar ut.

Greensome Bloodsome Bästboll Match Spel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee
och sedan väljer motståndarparet vilken boll man ska spela vidare på. Spelet fortsätter som Foursome.

Greensome Irländsk Spel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee. På alla par 4 och 5 slås ett
slag till på partnerns boll innan man väljer vilken boll som man ska spela vidare på.
Spelet fortsätter sedan som Foursome.

Flaggtävling Varje deltagare erhåller en flagga med namn och antal slag.
Flaggan placeras där bollen hamnar efter att man slagit det sista erhållna slaget.

Texas Lagspel två och två. Netto scoren omvandlas till poäng på varje hål och det gäller att erhålla
så få poäng som möjligt. EX Ni spelar ett par 4 hål och erhåller netto 4 och 4 vilket ger 44 poäng.
När en spelare gör netto par eller bättre på hålet sätter man dennes siffra först-7 och 3 slag på
ett par 4-hål ger 37 poäng. Men om du och din partner slår över par (netto), EX 5 och 7 slag, blir det 7.

Scramble Varje lag består av 2-4 spelare. Alla slår ut från tee på varje hål. Sedan väljer man gemensamt
den bästa bollen att fortsätta med. Spelarna droppar sina bollar inom en klubblängd från markeringen och
spelar alla sina andra slag. Alla fortsätter sedan att spela från bästa bollen. De sammanlagda handicapen
i varje lag bör vara så lika som möjligt

Texas Scramble En variant av Scramble. Alla slår ut från tee, sedan väljer man bästa bollen. Alla slår vidare
men man måste välja 4 utslag av alla spelarna i laget. Annars är det som Scramble.

6 – 6 – 5 – 1 4-manna lag. Spelas som poäng bogey. På de första 6 hålen (1 – 6) räknas det bästa resultatet
från en spelare. På nästa 6 hål (7 – 12) räknas de två bästa resultaten. På följande 5 hålen (13-17)
räknas de bästa resultaten från tre spelare. På det sista hålet (18) räknas resultaten från samtliga spelare.
Laget med flest poäng vinner.

Köpenhamnare Spelas tre spelare mot varandra. Efter va rje hål fördelas 6 poäng enligt följande:
Lägst score 4 poäng, tvåan 2 poäng och trean 0.Delas något resultat delar dessapå poängen,
2 spelar med lägsta score ger 3+3+0. Delas sämsta scoren ger det 4+1+1.
Om alla delar ges 2+2+2 eller 0 poäng då det inte förändrar den interna ställningen

Nassau Bäst resultat på första nio och sista nio +totalt. Kan spelas som slagtävling eller poängbogey.
Två par spelar mot varandra. På de första sex hålen räknas parens bästboll, näst kommande sex hål
spelas foursome och på de avslutande sex hålen räknas den sammanlagda antalet slag för varje par.

Robbins Först spelar man sex hål foursome match. Sedan byter man partner och spelar en ny match
över sex hål. De sista sex hålen spelar man med den som man inte spelat med tidigare.

6-6-6 Matchspel i lag som skiftar efter 6 hål. Segrarna i varje sex håls runda får 2 poäng.
Delas sex håls rundan så erhåller varje spelare 1 poäng. Flest poäng vinner.

Skins Game Spelform som ofta handlar om att vinna pengar. Varje hål är värt ett visst belopp och finns
ingen ensam vinnare ackumuleras pengarna till nästa hål. Ett alternativ är att olika hålär olika mycket värda.

Snörtävling Spelas vanligtvis som slagtävling. Varje spelare erhåller en sax och ett snöre som är lika långt
som man har hcp. Utöver längden på snöret har man inget hcp. Spelaren kan sedananvända snöret för
att sänka puttar eller flytta bollen ur bunker. Snöret kortas kortas motsvarandeden längd man flyttar bollen.
Lägst antal slag efter 18 hål

Poängbogey, Norsk Varje spelare får vid x tillfällen kasta bollen. Kasten måste utnyttjas.
Bollen får kastas överallt på spelfältet, även från bunker och green.