Tävla på Nynäshamns GK

Ändrad 2020-06-05

Tävla på Nynäshamn GK

Nu har SGF/SGDF givit klubbarna möjlighet att få genomföra tävlingar igen från och med 1 juli, dock kvarstår fortfarande ett antal restriktioner såsom flaggorna, krattorna, 50-gränsen mm. Det nämns särskilt om "inga kanonstarter".

Men det positiva är ändå att läget nu medger tävlingsverksamhet. TK ska titta igenom främst tävlingsveckans upplägg och se vad som behöver ändras för att vi ska kunna genomföra den i sin helhet men vissa förändringar kommer att ske.

Nynäshamns GK har antagit Tillfälliga Ordningsföreskrifter (Se länk längst ned på denna sida)

Utgångspunkten är att minimera "skadeverkningarna" av coronaviruset, vi måste ALLA göra vad vi kan för att minimera spridningen. Vi hoppas alla på en snar återgång till normalverksamheten.

Anmälan till våra klubbtävlingar görs på hemsidan alt. på Min Golf - Golf.se senast kl 18:00 torsdagen innan tävlingen (undantag golfveckan) och nyttja ON-LINE betalning.

Startider erhålles från kl 12:00 fredagen innan tävling (undantag golfveckan) och ev per e-mail.

Vid återbud som tävlingsledningen mottagit efter lottning måste anmälningsavgiften betalas in till Nynäshamns GK, bankgiro 485-2588

För att få pris efter avslutad tävling, måste pristagare vara närvarande eller ha meddelat tävlingsledningen vem som är ombud enligt gällande regler för ombud.

Nytt inför 2020 (EGA Tävlingshandicap har upphört inför 2020)

Det är en spelares skyldighet att ha dagsaktuell rätt handicap noterad i GIT före start i en tävling. Vid avvikelser beslutar tävlingsledningen om spelaren får delta i den aktuella tävlingen eller inte.  Bedömer tävlingsledningen att en spelare har en spelhandicap som är för hög har tävlingsledningen rätt att, för tävlingen, reducera spelarens spelhandicap oavsett om spelaren är medlem i arrangörsklubben eller inte. 

En tävlingsledning som misstänker att spelare medvetet fört sin handicap felaktigt ska skriftligen anmäla spelaren till dennes hemmaklubb samt till det distrikt som spelarens hemmaklubb tillhör

2020 Spel och Tävlingshandbok

17/4.Tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona.pdf

 https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona--fran-1-juli.pdf