Introduktionskort

Regler för nyttjande av introduktionskort på Nynäshamn GK säsongen 2019

Spel- och tidsbokningsregler är samma som för greenfeegäster.
Kortet får utnyttjas vid max 1 tillfälle/år och vardag. Ring i förväg. Gäller ej vid tävling eller i samband med Golfpaket med boende.
Nynäshamnsmedlem som innehar något av nedanstående kort får ej utnyttja detta vid spel på Nynäshamn.

EGA
Nordiskt kort som delas ut av EGA

SGF
Ordförande + en förtroendevald i GK/GDF
Av SGF utsedda (guld o silvermärken)
Förbundsdomare och landslag

SGDF
Lovande distriktsjuniorer
Klubbstyrelsekort
Av SGDF utsedda

GAF
Administratör/Tjänsteman med klubbanställning
OBS! Endast aktiva och ej stödjande eller passiva

PGA
Tournament Player
Tränare med klubbanställning
OBS! Endast aktiva och ej stödjande eller passiva

SGA
Banpersonal med klubbanställning.
OBS! Endast aktiva och ej stödjande eller passiva

Vid deltagande i tävling eller företagsgolf erläggs greenfee enligt gällande regler. Korten gäller endast vardagar och ej i hotellpaket.