Kommitténs uppgifter

Redigerad 2020-03-05

  • Huvuduppgiften är att planera och leda golfklubbens tävlingsverksamhet med undantagen klubbens egna junior-, veteran-, seriespels- och företags tävlingar, de sistnämnda kan dock erhålla stöd om detta är inkluderat i ”banhyran”.
  • Utveckla och anpassa klubbens tävlingsverksamhet så att den är attraktiv för så många medlemmar som möjligt.
  • Arbeta för att antalet utbildade tävlingsledare ökar, med detta menas att man kan hantera golfens IT-system, GIT Tävling, fullt ut.
  • Samtliga i kommittén är lyhörda för golfspelarnas synpunkter och önskemål, medlemmar som gästtävlande, dock är det ohållbart att enbart framföra sina synpunkter verbalt, skriftliga synpunkter kommer med högre sannolikhet att bearbetas.