Styrelse & Ledning

Verksamheten på klubben drivs i två parallella spår och med två styrelseorgan - Nynäshamns Golf AB och Nynäshamns Golfklubb.

Stadgar för Golfklubben hittar du här under

 

Jan Magnusson| VD/Klubbchef


STYRELSEN NYNÄSHAMNS GOLF AB 

Per Pettersson -
ordförande    

Stig Thorslund  - ledamot

Bo Nilsson - ledamot

Rolf Drysén - ledamot

Bitten Bengtsson - ledamot

Bernt Söderlund - suppleant


STYRELSEN NYNÄSHAMNS GOLFKLUBB

Bo Nilsson - ordförande

Lars Svedman - vice ordförande

Bebben Berntson - ledamot

Mikael Eriksson- ledamot

Karin Vikberg Ekström - kassörledamot

Bertil Gyllander - suppleant