Styrelse & Ledning

Verksamheten på klubben drivs i två parallella spår och med två styrelseorgan - Nynäshamns Golf AB och Nynäshamns Golfklubb.

Stadgar för Golfklubben hittar du här under

 

Ewa Björkman Lundin | Klubbchef

Stefan Svennberg | Course Manager


STYRELSEN NYNÄSHAMNS GOLF AB 

Jan Magnusson -
ordförande    

Stig Thorslund  - ledamot

Bo Nilsson - ledamot

Rolf Drysén - ledamot

Bernt Söderlund - suppleant


STYRELSEN NYNÄSHAMNS GOLFKLUBB

Bo Nilsson - ordförande

Lars Svedman - vice ordförande

Jan Magnusson - ledamot

Mikael Eriksson- ledamot

Bitten Bengtsson - kassörledamot

Bertil Gyllander - suppleant