Medlemskap 2020

Nu är det dags att göra ett val av medlemskap till nästa år.
För er som inte gör ett aktivt val får en faktura på det medlemskap ni varit under 2019.

Kategorin Brons kan endast förlängas av nuvarande innehavare av Brons-medlemskap.

Plus-medlemsskap är inte tillgängligt för tillfället.
Kategorierna Fulltid, Vardag, Brons, Passiv och Familj kräver innehav av aktie.
Äger du en aktie/spelbevis är du skyldig att vara minst passivmedlem, önskar du avsluta ditt medlemskap måste du/ni först sälja aktien/spelbeviset.
Vi önskar era svar senast den 30 november. Efter fakturering tillåts inga kategoriändringar nedåt.
Gå gärna in på hemsidan www.nynashamnsgk.se och läs vad som ingår i de olika medlemskapen.