Köpa/Sälja Aktie

Här kan du som vill köpa eller sälja en aktie få in dina kontaktuppgifter.

Observera att vi inte på något sätt involverar oss i själva affäruppgörelsen utan endast förmedlar kontakten mellan köpare och säljare.

Vi vill dock göra er uppmärksamma på att ansvaret ligger hos köparen att kontrollera att det inte finns en skuld till Aktiebolaget (en skuld till bolaget medför att spelrättsbeviset är ogiltigt). Säljaren kan inte göra sig skuldfri genom att enbart sälja sin aktie. Skulden måste vara reglerad innan försäljning. Så länge man äger en aktie är man skyldig att betala som lägst Passiv medlem. Ring gärna till kansliet så hjälper vi dig, 08-524 305 91.

 

Säljes 

Namn E-post Telefon
Christian Lindström christian.p.lindstrom@ericsson.com 070-3062677
Johannes Karlsmyr johannes.karlsmyr@gmail.com 070-3975828
Helena Stein helena.stein@hotmail.se 073-0644217
Lars Andersson lars.a.andersson@ericsson.com 070-5197461
Inga Kamlin inga.kamlin@gmail.com 070-2343289
Göran Nyström goran.nystrom@vinge.se 070-7143091
Lars af Schmidt lars.af.schmidt@telia.com 073-9417177
Agneta af Schmidt aafschmidt@telia.com 073-9417177
Michael Mathisen mickemathisen@gmail.com 070-7161236
Christer Alkelöw (flera aktier) christer@alkelow.com 073-5131548
Carl Svendenius carlsvendenius@hotmail.com 070-7386907
Ann Blomqvist annblomqvist@outlook.com 073-6707743
Marie Jörhorn marie.riksten@huvudstadensgolfklubb.se 070-4137821
Micke Jörhorn Eriksson marie.riksten@huvudstadensgolfklubb.se 070-6829661
Jonas Håkanson hakanson.jonas@gmail.com 070-3802342
Kerstin Enochsson Seydlitz epost@kerstinenochsson.se 073-8415700
Birgitta Hägglund olof.hagglund@comhem.se 070-6168836
Mats-Ola Ekberg mazola@rocketmail.com 073-3341138
Anita Griving anitagriving@hotmail.com 073-6310720
Irina Pettersson irina.pettersson@yahoo.com 070-3284979
Mats Gylletorn gylletornmats@gmail.com 076-0237437
Margareta Lexmark margareta.lexmark@gmail.com 070-8723110
Rune Nilsson k.rune.nilsson@gmail.com 076-1654048
Petter Ödegaard petter.odegaard@me.com 070-8824227
Reidar Hallberg krusbarn@hotmail.com 076-2396158
Johan Anderson johan.e.anderson@gmail.com 070-5594498
Tobias Emmerdahl tobias.emmerdahl@gmail.com 076-1658566
Anders Bast anders@g-s.se 070-7606690
Eva Bast e.bast@live.se 070-7608660
Göran Rilegård goran.rilegard@ownit.nu 070-5939500

 

Köpes

Namn  E-post Telefon
Hans Nilsson-Tuorda hans.nilsson-tuorda@sbff.se 070-4933211
Magnus Måhlgren magnus@kerstinstaxi.nu 073-5264835
Stefan Jonsson jonsson.steffe@live.se 072-5017005
Oliver Knutsson oliver.knutsson@gmail.com 073-9255599
Jan Söderlind jan.g.soderlind@gmail.com 070-2110422
Victor Lindberg victor.lindberg@ezride.se 076-2870871