Rutiner för Handicapgrupp 6

Senast ändrad 2017-06-15

När du är klar med din formella utbildning – Grönt kort-kursen och dina fadderrunder – kan du börja spela för att utveckla dig som golfspelare. Du börjar med 54 extra slag d.v.s. 72 plus 54 som är 126 slag. När du har 54 extraslag så ger det 3 extra slag mot par på hålet.

Istället för slag kan du omvandla slagen till poäng för varje hål. Om du gör ditt par på hålet så får du två poäng och för varje slag bättre ytterligare ett poäng.

Har du två extra slag på ett par 3 hål är ditt par 5 slag vilket ger två poäng. Behöver du 7 slag så blir du poänglös och kan ta upp bollen. Gör du 3 slag får du två poäng plus ytterligare två poäng för att du var två slag bättre på just det hålet alltså fyra poäng på det hålet. När du spelat det antal hål (9 eller 18) som du bestämt före ronden summeras varje håls poäng. Mer än 36 så har du förbättrat dig, färre än 36 så står du kvar på den handicap du startade på.

Du kan välja att spela 9 hål viket ger dig 3 extraslag på varje hål vilket ger dig 63 slag för att spela på din ”förmåga”

Banans hål numreras från 1 till 18 samt ett index från 1 till 18 efter ett visst system. Har du nått handicapet 50 så ”förlorar” du slag på hål som har 18, 17, 16 och 15 som index. Indexet speglar inte hålens svårighetsgrad utan konstatera bara faktum.

Innan du börjar spela måste du anmäla till din markör att du vill spela en handicapgrundande sällskapsrond, det antal hål som du ska spela (9 eller 18 hål) samt din handicap och spelhandicap. Spelhandicap är det antalet handicapslag du har från den tee du valt på den bana som du spelar och framgår av slopetabellen.

Observera att om du anmält att du ska spela 18 hål kan du aldrig räkna resultatet efter 9 hål. Har du anmält att du ska spela 9 hål kan du aldrig räkna resultatet efter 18 hål.

Du får inte registrera mer än en 9-hålsrunda per dag.

Var noggrann och tydlig när du för ditt scorekort. Det är viktigt att det framgår:

  • ditt namn och golf-ID,
  • din spelhandicap (se ovan),
  • markörens namn och golf-ID,
  • datum
  • underskrift (signatur) av dig och din markör.
Registrering i handicapgrupp 5 eller lägre första gången 
 
När du spelar en handicapgrundande sällskapsrond (eller tävling) och når ett resultat som räcker för sänkning till handicap 36,0 eller lägre, kan du själv registrera resultatet. Men vi ser gärna att du kontaktar receptionen och får lite tips och råd när du passerat "36,0 ränsen". Vi har också en PM som förklarar vilka skyldigheter du och klubben har när det gäller din handicap.