Mer om handicap

Senast ändrad 2019-03-15

 

Här finns information om handicap som inte passar på våra andra sidor.

1  EGA Handicapregler 2016 – ändringar som berör flera av oss

2  Hur vi i Nynäshamns GK hanterar NR

 

1   EGA Handicapregler 2016 – ändringar som berör flera av oss

Fyra ronder för att få Tävlingshandicap (3.1.18)

Kravet för att få Tävlingshandicap (delta i tävling alternativt för att tas med i resultatlistan) är fyra registrerade handicapronder, antingen föregående år eller innevarande år.

Tidigare krävdes bara tre handicapronder innevarande år. 

9-hålsronder (3.6.1)

Även handicapgrupp 2 får registrera 9-hålsrond (tidigare bara grp 3-6).

Utökad möjlighet att registrera mer än en 9-håls tävlingsrond per dag.

Men fortfarande bara en 9-håls sällskapsrond (3.8.3). 

Handicaphöjning för handicapgrupp 5 (3.12.6)

Nu höjs varje rond, där resultatet ligger under buffertzonen med 0,1.

Alltså även handicapgrupp 5 (som tidigare höjdes med 0,2).

Handicapgrupp 6 (tidigare Klubbhandicap) kan inte själva höja sin handicap genom att registrera en rond. 

Handicap och Tävlingshandicap

Exakt har tagits bort från t.ex. ”Exakt Tävlingshandicap. 

Förändrade CBA-värden (3.7.3)

CBA värdena som används nu är +1, 0, -1 och -2. (I förra utgåvan fanns även -3 och -4.) 

Tilldelning av första EGA Handicap (3.11.3)

För att få en EGA Handicap måste en spelare lämna in minst ett poängbogeyresultat över 18 eller två 9-hålsresultat (lägre krav på antal ronder än tidigare).

Hanteras på samma sätt som tidigare (Pro/receptionen sätter första handicapen). 

Handicapgrupp 6 (3.12.6)

Klubbhandicap har ersatts med handicapgrupp 6.

Numera kan sänkning fr grp 6 till 5 göras av medlemmen själv.

Vid sänkning till handicapgrupp 5 vill vi att medlemmen kontaktar receptionen för att få en PM. 

Handicapkommittén har fått utökad handlingsfrihet (3.16.2 och 3.16.7)

När en handicap inte speglar en medlems allmänna spelstandard, kan handicapkommittén justera handicapen på ett sätt som den finner lämpligt, dock inte med mindre än ett helt slag.

Handicapkommittén får, om den anser att spelarens handicap är för hög, sänka dennes handicap. All sänkning som sker under denna paragraf ska endast tillämpas på den tävling för vilken den avser. 

Årlig (enskild) Handicaprevision

Klubbarna kommer under hösten att få en fråga fr SGF om man vill hantera årsrevisionen själva eller låta SGF göra det.

Om man bestämmer att låta SGF göra arbetet kommer Årsrevisionen att genomföras direkt efter årsskiftet.

För klubb som inte svara på förfrågan kommer Årsrevisionen att genomföras av SGF.

Detta innebär mindre arbete för oss och att alla spelare kommer att vara föremål för revision.

 

2   Hur vi i Nynäshamns GK hanterar NR

Först lite utdrag ur EGA Handicapregler 2016

Del 1 Definitioner

Handicapgrundande score

En ”handicapgrundande score” är varje resultat som lämnats in i en tävling, inklusive en NR.

No Return (NR); Icke inlämnat scorekort

”No return” (NR) eller ”icke inlämnat scorekort” anger en rond som inte har fullföljts och/eller en rond för vilken inget scorekort har lämnats in.

3.12 Förändring av handicap

3.12.4 Om en spelare lämnar in en handicapgrundande score med färre poäng än hans buffertzon eller lämnar in en NR höjs hans EGA Handicap med 0,1 för handicapgrupp 1 till 5.

3.6 Handicapgrundande scorer

Vägledande kommentar: No Return

Varje spelare som deltar i en handicapgrundande tävling förväntas fullfölja ronden.

Ett icke inlämnat scorekort (NR) indikerar en rond som inte har fullföljts och/eller för vilken inget scorekort har lämnats in…..

Alla resultat som har presterats i en handicapgrundande rond eller i en handicapgrundande sällskapsrond måste lämnas in oavsett om de är fullständiga eller inte.

Handicapregler ger möjlighet att överväga disciplinära åtgärder om kommittén är övertygad om att ett scorekort inte har lämnats in för att på så sätt otillbörligt manipulera EGA Handicapregler

Handicapkommittén har haft en mailväxling med SGF, om hur vi ska tolka och förhålla oss till reglerna när det gäller NR.

Teoretiskt är det inte så svårt;

Vid tävlingar; ska en NR medföra en höjning med 0,1 om inte Handicapkommittén anser att det fanns ”skäl att avbryta ronden”.

Vid Föranmäld Sällskapsrond; enl regelverket borde det vara på samma sätt, problemet är att det inte finns en tävlingsledning som följer upp spelarens score och kan lyfta ärendet till Handicapkommittén (som reglerna stipulerar).

SGF menar att Handicapkommittén får hantera de ärenden som de får på sitt bord (de som på något sätt rapporteras).

Nynäshamns GK har bestämt att bevakningen av NR ronder sker antingen i samband med den årliga enskilda revisionen eller vid begäran om enskild revision under året.