Justering efter hemställan hos Handicapkommittén

Senast ändrad 2017-10-09

En spelares handicap justeras genom att registrera tävlingar och Föranmälda sällskapsronder. Detta sker löpande över året.

Efter varje år sker en ”avstämning” av spelarens resultat under året och jämförs med medelgolfaren i Europa. Detta under förutsättning att hen registrerat tillräckligt många ronder. Här kan det också förekomma en justering av handicap.

Det bästa sättet att reglera din handicap är att registrera dina ronder på Min Golf (Golf.se) eller genom andra system (t.ex. OnTag). Observera att varje sådan registrering ska bestyrkas av markör. Det är viktigt att använda markörens Golf-ID (om bara namnet används kommer inte alla funktioner i GIT att fungera).

Justering av handicap sker relativt långsamt. T.ex. höjs man ”bara” med 0,1 slag om man har ett resultat under buffertzonen (HCP-grp 1-5). Detta även om man ligger långt under gränsen.

Därför ska det på varje klubb finnas en handicapkommitté som kan hantera enskilda individers handicapärende.

Om du gjort ett längre uppehåll - flera år - i ditt golfspel eller om du på grund av skada, sjukdom eller liknade fått sämre spelkapacitet än din handicap visar kan du hos handicapkommittén begära revision av ditt handicap.

För att handicapkommittén ska kunna göra en revision bör du under året ha registrerat minst fyra, helst fler, ronder. Om resultatet (poängen) på fyra ronder är någorlunda jämt kan det räcka men om det är alltför varierande resultat kan det krävas ett större underlag.

Ett alternativ till att registrera ronder är att spela upp för pro eller annan omdömesgill spelare, som gör en bedömning av din spelkapacitet.

Handicapkommittén är restriktiv med höjningar och undviker att höja mer än 2,0 slag i ett steg.

Tillfälliga svackor ingår som en del i spelet vilket inte kommer att hanteras av handicapkommittén.

 

Några exempel

Spelare A har handicap 22,3. Spelaren har begärt revision och har fyra ronder med poängen 31, 29, 26 och 32. Två av ronderna är nära eller i buffertzonen och är därmed inte ett tillräckligt underlag för revision.

Spelare B har handicap 19,7. Spelaren har begärt revision och har fyra ronder med poängen 23, 27, 26 och 24. Resultaten tyder på en jämn spelstandard och ligger klart under buffertzonen. Det kan vara ett tillräckligt underlag för revision.

Spelare C har handicap 18,1. Spelaren har begärt revision och har fyra ronder med poängen 24, 29, 19 och 26. Resultatet ligger klart under buffertzonen men ger ingen klar indikation på spelstandarden. Det är därmed ett osäkert underlag för revision. Spelaren bör spela några ronder till innan revisionsbegäran.

 

Handicapgrupp 2-5 (handicap 4,5-36,0) äger rätt att spela sällskapsronder som handicapgrundande ronder. Tävlingsronder är alltid handicapgrundande och för handicapgrupp 1 (handicap <4,5) är det endast tävlingsronder som är handicapgrundande.

Handicapgrupp 2-5 (handicap 4,5-36,0) äger rätt att spela en 9-håls sällskapsronder som handicapgrundande ronder. En rond över nio hål kan inte vara del av en score över 18 hål. En spelare kan bara lämna in en handicaprond över nio hål per dag.

En handicapgrundande sällskapsrond räknas i handicapsättande syfte endast då spelaren har föranmält den handicapgrundande sällskapsronden som sådan innan hen påbörjar ronden. Som föranmälan godkänns att spelaren informerar sin markör på 1:a tee. Anmälan måste inkludera det antal hål som ska spelas (9 eller 18 hål) samt handicap och spelhandicap. Handicapgrupp 2-6 (handicap 4,5-54) äger rätt att spela endast nio hål som handicapgrundande rond.

I EGA Handicapregler står;  3.5.4  Måste, före spelet av en handicapgrundande rond, säkerställa att hans anmälan har registrerats på det sätt som krävs. Detta visar tydligt att spelaren ska klargöra för sin markör att det är en handicaprundande sällskapsrond.