Medlemmar i Handicapkommittén

Senast ändrad 2019-03-15

Sammankallande:     Mats Bengtsson

Medlemmar:             Annette Runsten, Benita Nilsson, Bo Nilsson, Johanna Hultman och Max Juutinen

 

Handicapkommittéens uppgifter.

Informera medlemmarna om vikten av att registreta ronder på Min Golf om man vill ha ett så rättvisande handicap som möjligt. Detta kan bland annat ske i Puttar & Slag, redovisningar på årsmöten eller vid andra träffar.

Medlemmen ska i första hand spela sig till sin egen handicap, men ibland kan det hända att det finns anledning för handicapkommittén att göra en större och snabbare justering än vad som kan ske genom registrering av eget spel. Det kan vara medicinska skäl (sjukdom eller skada av mer bestående art eller ett långt speluppehåll).

Ta emot önskemål från enskilda medlemmar som vill få sin handicap justerad.
Kommittén tar ta fram relevant underlag och tittar på de motiv som medlemmen lagt fram.
Därefter fattas beslut om ev justering.

Genomföra den Årliga (enskilda) handicaprevision enl de regler som SGF ger ut. Ska vara klar senast den 31 januari.

Uppkommer diskussion om en spelare (medlem) har ett rättvisande handicap (har ett handicap som speglar hens aktuella spelstandard), ska även detta tas upp av handicapkommittéen.

Ta fram lämplig statistik (uppdelat) för att på sikt kunna utvärdera medlemmarnas handicap-förändring och med det som underlag utveckla klubbens verksamhet.

Lämna rapport till GK vid deras styrelsemöte.

 

Alla punkterna ska följas upp, analyseras och ligga till grund för ev framtida förändringar.

Ta fram underlag för verksamhetsberättelse och skicka till ordförande.

 

Handicapkommittéen ska vara allsidigt sammansatt.

Det innebär att den bör bestå av både kvinnor o män, olika åldrar, olika handicap, personer med olika ”mål med sitt golfspel” (tävla på ”elit nivå”, klubbtävlingar, par-tävlingar, spela med kompisar, resa o spela golf, mm), nybörjare o de som spelat länge, mm.

 

Namn 

Hcp

Adress

Född år

Mobil

Mailadress

Mats Bengtsson

23

Rosenvägen 37, NYNÄSHAMN

1952

073-310 95 60

mats.ch.bengtsson@comhem.se

Annette Runsten

26

Lyngsta 19, ÖSMO

1962

070-856 86 64

annette.runsten@gmail.com

Benita Nilsson

23

Storbygården 6, NYNÄSHAMN

1960

076-888 20 42

nemenoj@hotmail.com

Bo    Nilsson

18

Järnåldersringen 615, SÖDERBY

1949

072-571 81 43

bo.nilsson1@comhem.se

Johanna Hultman

16

Sands Backar 12, NYNÄSHAMN

1968

076-776 15 70

johanna.hultman@svenskakyrkan.se

Max Juutinen

8

Söder Enby 32, SORUNDA

2002

070-559 40 33

max.p.j@hotmail.se