Handicapjustering vid tävling

Senast ändrad 2017-06-14

Hemmaklubb

En spelares hemmaklubb är den till SGF anslutna klubb som ansvarar för spelarens handicap (handicapförande klubb).

 

EGA tävlingshandicap

”EGA tävlingshandicap” är benämningen på en handicap som har underhållits genom att registrera minst fyra handicapronder under föregående säsong, och som har godkänts eller justerats under den årliga handicaprevisionen.

De som inte har EGA Tävlingshandicap och som vill delta i tävlingar och där ha möjlighet att få pris behöver skaffa sig EGA Tävlingshandicap.

Detta kan man göra, oavsett vilken handicapgrupp man tillhör, genom att registrera fyra sällskapsronder.

Grupp 1 kan inte själva registrera sina sällskapsronder, utan ska lämna in signerat scorekort i reception. Även dessa fyra sällskapsronder kan påverka spelarens handicap.

GIT ger då spelaren automatiskt EGA Tävlingshandicap.

För de som deltar i en par tävling gäller att båda spelarna måste ha EGA Tävlingshandicap, för att ev få pris.

En spelares EGA tävlingshandicap används som grund för att fastställa spelarens spelhandicap från en viss tee.

EGA tävlingshandicap har införts i Sverige 2013.

 

Handicapgrundande tävlingsrond

Varje tävlingsrond som uppfyller kriterierna för handicaprond och där tävlingen arrangeras av till SGF ansluten klubb.

Par spel och matchspel är inte handicapgrundande. Vid extremt bra tävlingsresultat kan handicapkommittén justera handicapet grundat på uppnått resultat. Självfallet efter diskussion med spelaren.

Klubben administrerar resultatet och att handicapjusteringar görs i GIT räcker för att tävlingen ska anses arrangerad av klubben.

Rond i tävling med valfri starttid och medtävlare är handicapgrundande tävlingsrond om övriga kriterier är uppfyllda.

 

Handicapgrupp

Av EGA fastställd indelning av spelare i handicapgrupperna 1–6 utifrån spelarens handicap.

Hcpgrupp  EGA hcp Buffertzon (poäng)
 1          – 4,4  35-36
 2   4,5 – 11,4  34-36
 3 11,5 – 18,4  33-36
 4 18,5 – 26,4  32-36
 5 26,5 – 36,0  31-36
 6 37 - 54  -

 

CBA (Computer Based Adjustment)

Vid en tävling där det samlade resultatet avviker från det förväntade resultatet, oftast tuffa förhållanden eller extremt gynnsamma förhållanden, beräknar systemet var buffertzonen borde vara. Buffertzonen kan skjutas nedåt med två slag eller uppåt med ett slag. Gruppen 1 kan alltså ha buffertzonen 33-34 eller 36-37.