Handicapjustering vid sällskapsrond

Senast ändrad 2017-06-18

Sällskapsrond

Varje form av spel, med undantag av rond i officiell tävling, över 9 eller 18 hål, med minst två spelare, alternativt en spelare och en markör, där spelet sker enligt Regler för Golfspel 2016 på en bana med giltig banvärdering.

 

Handicapgrundande sällskapsrond

Varje form av spel (inte handicapgrundande tävlingsrond), över 9 hål (handicapgrupp 2-6) eller 18 hål, med minst två spelare, alternativt en spelare och en markör, som uppfyller kriterierna för handicaprond för spelare i handicapgrupp 2–6.

En handicaprond ska föranmälas och resultatet ska registreras. Spelare och markör har ett särskilt ansvar att fullfölja detta.

Om spellaren anmält att det ska spelas en Handicapgrundande sällskapsrond och inte registrerar något resultat. Ska detta enl regelverket medföra att ronden registreras som en NR-rond. Men om NR-ronder finns att läsa i ”Mer om handicap”, som också finns på hemsidan under Hcp-kommittén.

Vid registring av ronden ska markörens Golf-ID användas, detta för att systemet ska fungera som tänkt. Bland annat skicka ut mail till markören när registring skett.

En rond som inte är föranmäld som handicaprond ska inte registreras oavsett resultatet.

Svensk tillämpning: Det finns ingen begränsning för antalet handicapgrundande sällskapsronder i handicapgrupperna 2-6 för perioden mellan de årliga handicaprevisionerna.

Du får dock inte registrera mer än en 9-hålsrond per dag.

Det bästa sättet att reglera din handicap är att registrera dina ronder på Min Golf (Golf.se) eller genom andra system (t.ex. OnTag). Observera att varje sådan registrering ska bestyrkas av markör. Det är viktigt att använda markörens Golf-ID (om bara namnet används kommer inte alla funktioner i GIT att fungera). 

Spelhandicap

Spelhandicap utgörs av antalet handicapslag från en viss tee på den bana som spelas hämtat från Slopetabellen för det tee som ska spelas.