Faq

Här kan du få svar på några av de vanligast förekommande frågor vi ofta får in. Om du inte hittar din fråga här är du välkommen att maila in den till info@nynashamnsgk.se.

Hur säljer jag en spelrätt?
Här finns en ”aktieöverlåtelsehandling”. Den fyller du som säljare och köparen i och sänder den sedan till klubben. Det ekonomiska gör ni upp om på egen hand. Har du inte ditt spelrättsbevis i din ägo finns det fortfarande i receptionen på klubben. På det finns även ditt spelrättsnummer.

Klubben för sedan över spelrätten till köparen i Golfens IT-system där all information finns samlad om medlemskap mm.

Hur överlåter jag en spelrätt?
Se ovan

Vad gäller angående klubbens förköpsrätt
till spelrätter som skall säljas?
Klubben har för 2012 avsagt sig rätten till företräde.

Vad händer om en spelrättsinnehavare avlider?
Spelrätten kan överlåtas på en annan person men om dödsboet har för avsikt att sälja spelrätten,
hjälper klubben till att förmedla kontakt till en säljare i den mån det är möjligt.

Kan jag uppgradera mitt
medlemskap under säsongen?
Självklar! Du betalar då endast mellanskillnaden.

När ska jag senast ändra mitt medlemskap
för nästföljande säsong?
Senast den 30/11. Därefter faktureras du den avgift som gäller innevarande år.