Banrådet

Banrådet

Banrådet, bestående av Royne Bergelin, Åke Björk, Rolf Gunnarsson, Lars Svedman och Stefan Granath, fungerar som en rådgivande länk mellan Nynäshamns Golf AB´s styrelse och Banchefen Stefan Svennberg.

Vi jobbar med idéer om förbättringar av banan för både medlemmar och greenfegäster. Som alla säkert förstår finns lika många åsikter om vad som bör förbättras som det finns spelare.

En del saker kan genomföras på kort sikt, vissa förändringar på lång sikt och en del idéer är inte lämpliga att genomföra hur bra dom än kan låta.

Nu känner ju inte alla medlemmar någon i banrådet och därför skapas nu en maillåda som alla på ett enkelt sätt kan bidra med tankar och idéer om vad som kan göras framöver.

Ni mailar helt enkelt till banradet@nynashamnsgk.se

Banrådet har ca. 5-6 möten om året och har då möjlighet att gå igenom alla synpunkter.

Glöm inte att det är bättre att det finns krafter som är engagerade och vill göra något (även om inte alla kan gilla allt som görs) än att ingen bryr sig alls.

Mvh Banrådet