Ålderslag

Våra ålderslag som också kallas kategorilag är åldersindelade lag som spelar mot andra klubbar inom distriktet.

Klubbarna i distriktet anmäler sina lag som därefter delas in i olika serier där de bästa klubbarna spelar i division 1. Var de olika klubbarna befinner sig i serierna baseras på föregående års resultat. De som lyckats bäst flyttas upp och de som inte lyckats så bra flyttas ner.

D40 skall vara fyllda eller fylla 40 under innevarande år. Samma gäller för D50, D60 och D70. Motsvarande gäller även för H30, H40, H50, H60, H70.

Det är tillåtet för en D50-spelare att spela i D40-laget och det gäller självfallet de andra åldersgrupperna också.

Damerna spelar matchspel med fyra damer i varje lag medan herrarna spelar både slagspel och matchspel i separata serier.

Varje lag ska ha en kapten som sedan har en kontaktperson på klubben som tar hand om administrationen.

Du är varmt välkommen att söka till ett ålderslag. Varje spelare tas ut ifrån sin förmåga då spelet alltid görs upp utan handicap (scratch).

Kontaktperson är Lars Svedman 

lars.svedman@gmail.com