Faq

Här kan du få svar på några av de vanligast förekommande frågor vi ofta får in. Om du inte hittar din fråga här är du välkommen att maila in den till info@nynashamnsgk.se.

Hur många medlemmar har Nynäshamns GK?
Vi har ca 1.600 medlemmar varav 1 200 är fullvärdiga, 200 är greenfeemedlemmar och 200 är Sjögärdesmedlemmar.

Hur köper jag en spelrätt?
Klubben säljer spelrätter till ett pris av 4 500 kronor. Är du intresserad - kontakta Klubbchef  på klubbchef@nynashamnsgk.se. Det kan också finnas spelrätter till försäljning på den öppna marknaden.